Verlengde schooldagVo

Vo

Voorbeelden van de invulling van OTV in het vo

Verschillende OTV-pilots hebben behoefte aan voorbeelden om concreet invulling te geven aan activiteiten in het VO of de overgang van po naar vo. In het voorjaar van 2011 heeft Oberon daarom een aantal VO-scholen bezocht. De activiteiten en de aanpak van de bezochte scholen bieden informatie aan OTV-pilots over de mogelijkheden voor de invulling van OTV in het voortgezet onderwijs.  De scholen vormen een breed palet aan voorbeelden: OTV-pilots en 'overige' vo-scholen, innovatief, creatief, meer of minder geïntegreerd in het schoolbeleid. Eén ding hebben de scholen zeker gemeen: ze zetten zich allen in voor verbetering van taal- en rekenprestaties van leerlingen.

 

Deze pagina biedt een introductie van de invulling van Onderwijstijdverlenging in het vo en geeft een overzicht van de 7 bezochte voorbeeldscholen in het vo. Elke school wordt gepresenteerd met een visuele presentatie, een uitgebreide beschrijving (PDF), contactgegevens en soms ook voorbeeldmateriaal of een filmpje.  

Achtergrondartikel:

'De invulling van onderwijstijdverlenging in het VO: een introductie' 

Leesles in een huiskamerachtige omgeving (OTV)

Carmel College in Gouda

boeken CARMEL COLLEGE GOUDA.jpg

Lees meer

Brugklas Brain Battle: een wekelijkse kennisquiz

Markland College in Oudenbosch

pand Markland Oudenbosch

Lees meer

Een vliegende start met de Zomerschool (OTV)

Grotius College in Delft

pand grotius2

Lees meer

Nieuwsbegrip en rekenen in plaats van Frans

Twickel College in Delden

pand Twickel

Lees meer

Taal is de sleutel voor succesvol onderwijs

Globe College in Utrecht

logo globe

Lees meer

Vrij lezen, studievaardigheden en ondersteuning in een motiverende sfeer

RSG 't Rijks in Bergen op Zoom (OTV)

pand rgs Rijks

Lees meer

De brede schoolacademie

Gerrit Rietveld College in Utrecht (OTV)
pand Gerrit Rietveld2

Lees meer

OTV als schakel tussen po en vo (OTV)

Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman in Gouda

pand Leo Vroman2

Lees meer

Meer informatie en inspiratie?

Verschillende andere websites bieden ook bruikbare informatie of inspiratie voor de invulling van OTV in het vo. Ga naar de links