Beleid en budgetRelevante beleidsvelden

Relevante beleidsvelden

 

De zomerschool en verlengde schooldag sluiten onder meer aan bij de volgende beleidsvelden:

  • Onderwijsachterstandenbeleid
  • Brede schoolbeleid
  • Zorg voor de jeugd/passend onderwijs
  • Versterking taalbeleid/doorlopende leerlijnen taal en rekenen
  • Verbetering overgang po-vo


stapel boeken_Eindhoven2

Meer lezen?