Beleid en budgetPilot Onderwijstijdverlenging

Pilot Onderwijstijdverlenging

 

In september 2009 zijn 29 pilots Onderwijstijdverlenging van start gegaan in het kader van de regeling Onderwijstijdverlenging. De uitvoeringsperiode van de pilots Onderwijstijdverlenging liep van september 2009 tot en met augustus 2013. 

De regeling Onderwijstijdverlenging

Samenwerkingsverbanden van ten minste drie basisscholen, een school voor voortgezet onderwijs en de gemeente konden in 2009 subsidie aanvragen in het kader van de regeling 'onderwijstijdverlenging'. Onderwijstijdverlenging is een verlenging van de effectieve leertijd voor taal en rekenen. De extra leertijd wordt benut voor het actief tegengaan van onderpresteren bij leerlingen. Er waren drie varianten van onderwijstijdverlenging mogelijk: de zomerschool, de weekendschool en de verlengde schooldag. Er zijn 5 zomerschool-pilots en 24 verlengde schooldag-pilots gestart. In het kader van deze regeling zijn geen weekendscholen gestart. Wel waren er pilots met een combinatie van bovenstaande varianten. 

 

Zomerschool 2011_week 2_Laura de Haan_DSC_2394b

Doelen regeling Onderwijstijdverlenging

Het doel van de pilots was het tegengaan van onderpresteren door middel van onderwijstijdverlenging en het verbeteren van de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

De beoogde deelnemers aan de projecten waren leerlingen uit de bovenbouw die onderpresteren en/of onderwijsachterstanden hebben.

 

Een vereiste was dat de samenwerkingsverbanden (minimaal) de volgende activiteiten uitvoerden:

  • het maken van afspraken tussen de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs over de overdracht van leerlingen;
  • het maken van afspraken over de doorgaande leerlijn tussen basis- en voortgezet onderwijs;
  • het volgen van de leervorderingen van leerlingen die hebben deelgenomen aan de activiteiten in het project gedurende minstens de looptijd van het project in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Meer weten?