ZomerschoolFinanciŽn

FinanciŽn

Indicatie van de kosten

De kosten van een zomerschool hangen sterk af van de gekozen variant. Een indicatie: € 20.000 - €30.000,- per groep van 15 leerlingen voor twee weken zomerschool met bevoegd personeel.

Kostenposten

Verschillende kostenposten van de zomerschool zijn:

 • Lesmateriaal / ontwikkeling curriculum
 • Personeel (organisatie, ontwikkeling curriculum en verzorgen lessen)
 • Communicatie en PR
 • Monitoring en evaluatie
 • Facilitair (huisvesting, schoonmaak, vervoer) 

Eurozak

Aandachtspunten bij financiering

 • De kosten van een zomerschool hangen af van de opzet ervan. De kosten hangen onder andere af van het aantal leerlingen dat deelneemt, het aantal leerlingen per groep en het aantal uren extra leertijd per week dat wordt aangeboden.
 • Houd rekening met (vaste) startkosten in de voorbereidingsfase voor het opzetten en organiseren van de zomerschool en voor het ontwikkelen van een curriculum. Er is vaak extra personele capaciteit nodig. Lees meer over personeel
 • Is de inhoud of is het budget leidend voor de opzet en invulling van de zomerschool? Er zijn twee mogelijkheden:
 1. Het beschikbare budget is leidend en geeft de grenzen aan bij de opzet en invulling van de zomerschool.
 2. De inhoud is leidend: bepaal de gewenste opzet en invulling van de zomerschool en zoek daar budget bij.  

 

Financieringsmogelijkheden

De zomerschool kan worden gefinancierd vanuit (een combinatie van) de volgende budgetten:

 • OAB-middelen (de verlengde schooldag kan worden beschouwd als een vorm van schakelklas)
 • Middelen bestuursafspraken G37, kwaliteitsimpuls VVE, schakelklassen en zomerscholen
 • Eigen middelen gemeente
 • Provinciale middelen
 • Lumpsum school, inclusief prestatiebox
 • Fondsen/sponsoring

Lees meer

Meer weten?