ZomerschoolVo

Vo

 

Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs openen in de zomervakantie hun deuren voor een zomerschool. Dat gebeurt vaak samen met basisscholen, maar de zomerschool kan ook expliciet op vo-leerlingen zijn gericht. Tijdens de zomerschool is er veel aandacht voor de kernvakken. Daarnaast bieden zomerscholen in het vo, net als de zomerscholen in het po, veelal ontspannende, verrijkende, of sportieve activiteiten.

Voorbeelden


successen_globe2

Zomerschool tegen zittenblijven

Een nieuwe zomerschoolvariant in het vo is de zomerschool tegen zittenblijven. Hiermee gaan de VO-raad en CNV Onderwijs met 16 vo-scholen experimenteren in de zomer van 2013. Leerlingen volgen in de zomervakantie, voor de start van het nieuwe schooljaar,  gedurende enkele weken een intensief programma om bijgespijkerd te worden op de vakken waarop ze in het schooljaar ervoor onvoldoende presteerden. De gedachte hierachter is dat leerlingen die op slechts een beperkt aantal vakken onderpresteerden, zo alsnog over kunnen gaan naar het volgende leerjaar en geen volledig schooljaar hoeven over te doen. Uiteindelijk beslist de school of een leerling die deelneemt aan de zomerschool wordt toegelaten tot het volgende leerjaar. Lees meer