Verlengde schooldagWat is een verlengde schooldag?

Wat is een verlengde schooldag?

 

Extra tijd voor taal en rekenen tijdens een verlengde schooldag

Bij de verlengde schooldag duurt de schooldag één of meer dagen per week één of enkele uren langer. Die extra uren zijn bedoeld voor een uitbreiding van de effectieve leertijd voor taal en rekenen. Sommige scholen kiezen ervoor om 's ochtends eerder te starten, sommige scholen gaan 's middags langer door. Een andere mogelijkheid is om de woensdagmiddag voor extra onderwijstijd te benutten. Deze vorm van onderwijstijdverlenging (met alle variatie die daarbinnen bestaat) kan worden opgevat als een vorm van een schakelklas. Bekostiging vanuit OAB-middelen behoort daardoor tot de mogelijkheden.

 

Wie? 

Vaak neemt alleen een specifieke groep leerlingen deel aan de verlengde schooldag. Scholen selecteren daarvoor bijvoorbeeld een groep laagpresterende leerlingen, zogenaamde ‘onderpresteerders', of een groep ‘high potentials' van wie verwacht wordt dat zij baat hebben bij extra onderwijstijd. Er zijn ook pilots die een verlengde schooldag bieden aan alle leerlingen (eventueel alleen van bepaalde leerjaren).

 

Wannneer? 

De extra uren taal en rekenen kunnen worden aangeboden in de extra voor- of naschoolse uren. Sommige scholen kiezen er echter voor om de extra leertijd voor taal en rekenen in de schooldag te verweven, bijvoorbeeld door gedurende de reguliere schooltijden extra aandacht aan taal en rekenen te besteden en andere vakken, zoals de zaakvakken of creatieve vakken, naar het verlengde deel van de schooldag te verplaatsen.

 

Zomerschool 2011_week 2_Laura de Haan_DSC_2877b

 

Waarom? 

Zijn er groepen leerlingen die onderpresteren op het gebied van taal- en/of rekenen en die onvoldoende worden bereikt met het huidige lokale beleid? Willen uw scholen graag extra uren taal en rekenen aanbieden aan leerlingen die dat nodig hebben? Zijn uw schakelklassen aan revitalisering toe? Dan is onderwijstijdverlenging in de vorm van een verlengde schooldag misschien geschikt!

 

Op deze website vindt u meer achtergrondinformatie, aandachtspunten voor de organisatie van de verlengde schooldag en mogelijke varianten en praktijkvoorbeelden van de verlengde schooldag.  

 

Meer weten?

Bestuursafspraken G37 over kwaliteitsimpuls VVE, schakelklassen en zomerscholen

Brochure De schakelklas-De verlengdeschooldagvariant (Sardes, 2008)