Verlengde schooldagFinanciŽn

FinanciŽn

Wat kost een verlengde schooldag?

De kosten van een verlengde schooldag hangen sterk af van de gekozen variant, maar bedragen (in een minimumvariant) ongeveer:

 • € 50.000 per jaar/per groep/6 uur per week
 • € 35.000 per jaar/per groep/ 4 uur per week
 • € 23.500 per jaar/per groep/ 2,5 uur per week  

Kostenposten

Verschillende kostenposten van de verlengde schooldag zijn:

 • Lesmateriaal / ontwikkeling curriculum
 • Personeel (organisatie, ontwikkeling curriculum en verzorgen lessen)
 • Communicatie en PR (promotiemateriaal voor o.a. werving leerlingen)
 • Monitoring en evaluatie
 • Facilitair (huisvesting, schoonmaak, vervoer)

Euromunten2

Aandachtspunten bij financiering

 • De kosten van een verlengde schooldag hangen af van de opzet ervan. De kosten hangen onder andere af van het aantal leerlingen dat deelneemt, het aantal leerlingen per groep en aantal uren extra leertijd per week dat wordt aangeboden.
 • Houd rekening met (vaste) startkosten in de voorbereidingsfase voor het opzetten en organiseren van de verlengde schooldag en voor het ontwikkelen van een curriculum. Er is vaak extra personele capaciteit nodig. Lees meer over personeel
 • Is de inhoud of is het budget leidend voor de opzet en invulling van de zomerschool? Er zijn twee mogelijkheden:
 1. Het beschikbare budget is leidend en geeft de grenzen aan bij de opzet en invulling van de verlengde schooldag.
 2. De inhoud is leidend: bepaal de gewenste opzet en invulling van de zomerschool en zoek daar budget bij.  


Financieringsmogelijkheden

De verlengde schooldag kan worden gefinancierd vanuit de volgende budgetten:

 • OAB-middelen
 • Eigen middelen gemeente
 • Provinciale middelen
 • Lumpsum school, inclusief prestatiebox
 • Fondsen/sponsoring 

Meer weten?

 Ondersteuningstraject met o.a. informatie, handreikingen, good practices en        themabijeenkomsten. Veel producten zijn ook relevant voor gemeenten die niet onder de G37    vallen.