Verlengde schooldagOvergang po-vo

Overgang po-vo

Eén van de mogelijke doelen van een verlengde schooldag is om leerlingen voor te bereiden op de overgang van po naar vo. Manieren om in het curriculum aandacht te besteden aan de overgang van po naar vo, zijn onder meer:

 

  • De verlengde schooldag vindt plaats op de vo-locatie waar de leerlingen na de zomervakantie naar toe gaan, zodat ze alvast vertrouwd raken met het gebouw.
  • Vo-docenten verzorgen lessen voor leerlingen uit het po (Nederlands, wiskunde).
  • Het curriculum is opgebouwd rondom een aantal vo-vakken.
  • Er wordt specifiek gewerkt aan de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het vo. Denk aan het werken met een agenda, het plannen van huiswerk, het lezen en samenvatten van schoolboekteksten.

vingersopsteken.JPG 

 

Daarnaast leert de praktijk dat een (gedeeltelijk) gezamenlijk georganiseerde verlengde schooldag als vliegwiel kan dienen voor meer vergaande inhoudelijke samenwerking tussen po-leerkrachten en vo-docenten. Er zijn op een aantal plekken kansrijke initiatieven ontstaan die ertoe bijdragen dat de overgang van po naar vo voor de leerlingen soepeler verloopt, zoals:

 

  • Op een aantal plekken zijn leerkrachten en docenten bij elkaar in de klas gaan kijken, om een beter beeld te krijgen van wat er bij ‘de ander' gebeurt. 
  • Leerkrachten en docenten spreken met elkaar over wat het gewenste beginniveau op het vo is, welke vaardigheden leerlingen voor en na de overstap vooral moeten oefenen en over de manier waarop leerkrachten en docenten bepaalde lesstof aanbieden. Door op die manier inhoudelijk af te stemmen, dragen ze bij aan een betere overgang van po naar vo.

Praktijkvoorbeelden

Scholen in onder andere Almere, Groningen, Schiedam en Tilburg hebben OTV ingezet om de aansluiting tussen po en vo te verbeteren. Op onderstaande pagina's vindt u hiervan concrete praktijkvoorbeelden.

Almere succesvol in versterken aansluiting po-vo

 MP900442219.JPG

Lees meer


Verbeteren van de overgang PO - VO in Groningen

 crayons-21251_640.jpg

Lees meer

Het doorgroeiproject in Roermond

MP900422720.JPG 

Lees meer

Leerlingen bieden wat ze nodig hebben (Schiedam)

 workshop diorama.jpg

Lees meer

 

Studiecircuit in Tilburg

 Foto: www.gideonlaureijs.nl

Lees meer

 

 

Bekijk een overzicht van bruikbare websites en publicaties over de overgang van po naar vo.