ZomerschoolZomerschool: overgang po-vo

Zomerschool: overgang po-vo

Doelen

Eén van de mogelijke doelen van een zomerschool is om leerlingen voor te bereiden op de overgang van po naar vo. Een aantal bestaande zomerscholen biedt leerlingen die na de zomervakantie naar het vo gaan, hiervoor een speciaal programma aan. In Utrecht Overvecht is er zelfs een speciale po-vo zomerschool.

Hoe? 

Manieren om aandacht te besteden aan de overgang van po naar vo, zijn onder meer:

 

  • De zomerschool vindt plaats op de vo-locatie waar de leerlingen na de zomervakantie naartoe gaan, zodat ze alvast vertrouwd raken met het gebouw.
  • Vo-docenten verzorgen ‘proeflessen' voor toekomstige brugklasleerlingen.
  • Het curriculum is opgebouwd rondom een aantal vo-vakken.
  • Er wordt specifiek gewerkt aan de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het vo. Denk aan het werken met een agenda, het plannen van huiswerk, het lezen en samenvatten van schoolboekteksten.

575673_240078799469896_3646043_n2

 

Daarnaast leert de praktijk dat een (gedeeltelijk) gezamenlijk georganiseerde zomerschool als vliegwiel kan dienen voor meer vergaande inhoudelijke samenwerking tussen po-leerkrachten en vo-docenten. Er zijn op een aantal plekken kansrijke initiatieven ontstaan die ertoe bijdragen dat de overgang van po naar vo voor de leerlingen soepeler verloopt, zoals:

 

  • Op een aantal plekken zijn leerkrachten en docenten bij elkaar in de klas gaan kijken, om een beter beeld te krijgen van wat er bij ‘de ander' gebeurt.
  • Leerkrachten en docenten spreken met elkaar over wat het gewenste beginniveau op het vo is, welke vaardigheden leerlingen voor en na de overstap vooral moeten oefenen en over de manier waarop leerkrachten en docenten bepaalde lesstof aanbieden. Door op die manier inhoudelijk af te stemmen, dragen ze bij aan een betere overgang van po naar vo.

Meer weten? 

Bekijk een overzicht van bruikbare websites en publicaties over de overgang van po naar vo.