Voorbeeld extra taal en rekenen voor alle leerlingen: Islamitische basisschool Al Qalam Gouda

Voorbeeld extra taal en rekenen voor alle leerlingen: Islamitische basisschool Al Qalam Gouda

 

Op basisschool Al Qalam staat taal centraal; in alle klassen wordt het grootste deel van de tijd besteed aan taal. De school heeft kleine klassen en bood al langer meer leertijd aan dan de meeste andere scholen. Onderwijstijdverlenging sluit hier naadloos op aan. Het biedt extra mogelijkheden om leerlingen langer op school (en van de straat) te houden, te voorzien in een rijker aanbod en ze nóg meer ‘onder te dompelen' in taal en rekenen.  

 

Waarom?

Doel is het verhogen van het taal- en rekenniveau van de leerlingen. Door leerlingen meer taal en rekenen aan te bieden hoopt men het taal- en rekenniveau van de leerlingen te verhogen en de kansen van leerlingen in het middelbaar onderwijs te vergroten. Doel is ook om leerlingen buiten schooltijd leuke en aansprekende activiteiten aan te bieden omdat zeker 90% van de leerlingen anders niet in aanraking komt met bijvoorbeeld sport.

 

‘Als je maar lang genoeg bezig bent met taal en rekenen en de kinderen  genoeg onderdompelt, dan komt het met taal en rekenen bij de meeste kinderen wel goed. De tijd die leerlingen op school doorbrengen, moet worden gemaximaliseerd. Hoe langer ze op school doorbrengen, hoe succesvoller hun schoolloopbaan.', aldus de directeur van de school.

 

Voor wie?

Voor alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De directeur geeft aan: ‘Je kon hier bijna niet selecteren. De vraag is te groot. Bijna elk kind heeft wel iets wat moet worden bijgeschaafd.' Omdat leerlingen van Al Qalam uit de gehele regio komen, konden leerlingen die afhankelijk waren van busvervoer van en naar school niet (altijd) meedoen aan OTV.

 

Leerkrachten van Al Qalam zien grote voordelen: "Door OTV is er meer effectieve leertijd in het gewone programma en er is een meerwaarde door de vakdocenten. Die geven gewoon heel goed les. Leerlingen gaan daar enthousiast naar toe, ze zijn extra gemotiveerd. Ook is er een goede overdracht van vakleerkrachten naar groepsleerkrachten".

Filmpje over de verlengde schooldag in Gouda

Onderwijstijdverlening from Gemeente Gouda on Vimeo.

Hoe?

  • Leerlingen krijgen 2 dagen per week 2 à 2,5 uur OTV. Leerlingen gaan die dagen tot 16.30 uur naar school.
  • De extra leertijd wordt deels ingevuld door reguliere leerkrachten en deels door vakleerkrachten. De eigen leerkrachten geven leerlingen binnen de reguliere onderwijstijd extra taal- en rekenlessen. Zij maken daarbij gebruik van ‘Nieuwsbegrip', een methode voor begrijpend lezen waarbij leerlingen zich verdiepen in de actualiteit die naast de reguliere taalmethode loopt. "Doordat het gaat over onderwerpen uit het nieuws worden kinderen bij de wereld betrokken. Mensen onderschatten vaak hoe belangrijk dit is voor kinderen uit milieus waar geen kranten op tafel liggen" (directeur Al Qalam, 2010).
  • In de verlengde onderwijstijd krijgen leerlingen drama, gymnastiekles en natuur & techniek van vakdocenten. Door deze constructie kunnen de eigen leerkrachten zich beter op de kernvakken richten en krijgen de leerlingen beter les in de genoemde extra vakken. Een leerkracht zegt hierover: "Zo verbetert de kwaliteit over de hele linie." Bij de start volgden leerlingen de lessen natuur & techniek nog in een technieklokaal op een vo-school. Door een vervoersprobleem van en naar de school zijn de lessen in de loop van de tijd enigszins aangepast en worden ze gegeven op de eigen school. De extra taal- en rekenlessen werden al in het eigen gebouw gegeven.
  • Naast extra lessen na schooltijd heeft de school een nieuw (grotendeels digitaal) docu-centrum, waar leerlingen informatie vandaan halen voor het maken van werkstukken. Ook wordt er door OTV meer gebruik gemaakt van ICT dan voorheen.

Hoe gaan ze verder na 2013?

Tot de wijzigingen in de projectopzet behoort dat de rol van de gemeente stopt, behalve via subsidiekanalen. De activiteiten gaan door, maar het project niet. Of elementen uit het project al dan niet worden voortgezet, hangt af van de school. Dat is niet stedelijk geregeld. Behalve de zomerschool, die als apart project gezien kan worden.

 

Het verbreden van het OTV-project naar andere scholen in de gemeente is geprobeerd maar niet gelukt. Directeuren van enkele basisscholen hebben het overnemen van elementen uit het OTV-project besproken, maar men heeft niet het idee dat niet-deelnemende scholen die elementen hebben overgenomen.  


Wilt u meer weten?

Contact: Gerrie Tol (projectleider)

E-mail: gerrie.tol@gouda.nl

Telefoon: 0182 588754