OndersteuningInfo voor OTV-pilots

Info voor OTV-pilots

Deze pagina bevat informatie voor de 29 OTV-pilots. Hier vindt u het laatste nieuws, informatie over de eindverantwoording en de borging van onderwijstijdverlenging en de presentaties van de conferentie onderwijstijdverlening 2012.

 

Nieuws

Op donderdag 19 september 2013 heeft voor belangstellende projectleiders een tweede werkbijeenkomst plaatsgevonden, ter ondersteuning van de inhoudelijke verantwoording van de subsidieregeling Onderwijstijdverlenging basisonderwijs. Hierin is onderstaand format en de verschillende onderdelen ervan besproken. Ook was er gelegenheid voor het stellen van vragen en voor onderlinge uitwisseling.

 

Eindverantwoording OTV stukken

Mail met informatie over de financiële en inhoudelijke verantwoording van de subsidieregeling Onderwijstijdverlenging basisonderwijs

Deze mail werd eind mei 2013 verstuurd aan alle projectleiders.

 

Format voor de inhoudelijke eindverantwoording van de subsidieregeling Onderwijstijdverlenging basisonderwijs

 

Het format heeft een opbouw vergelijkbaar met het formulier voor de subsidieaanvraag. Per onderdeel kunt u aangegeven wat volgens de subsidieaanvraag gepland stond en in hoeverre dit gerealiseerd is. Dit format is opgesteld conform de eisen voor inhoudelijke verantwoording in de subsidieregeling. Het is een hulpmiddel opgesteld door Oberon. U bent dus niet verplicht om dit format te gebruiken. We hebben het format zoveel mogelijk op maat gemaakt, maar u bent vrij om het format aan te passen of slechts delen uit het format te gebruiken. 

 

Nieuws

 

Borging van Onderwijstijdverlenging

Zoals u weet, loopt de subsidieregeling onderwijstijdverlenging ten einde. Vorig jaar zette het onderwerp borging velen al aan tot nadenken. Dit jaar zijn projectleiders en andere betrokkenen volop aan de slag gegaan met het borgen van opbrengsten en het zoeken naar financieringsmogelijkheden voor de toekomst. In de notitie 'Borging van Onderwijstijdverlenging' leest u meer over (het dekken van) de kosten van OTV en hoe u de kansen op continuering kunt vergroten.

 

Presentaties conferentie onderwijstijdverlenging 2012Slotbijeenkomst OTV 26 juni - 2013

Tijdens deze bijeenkoms uitte het ministerie van OC&W haar waardering richting alle betrokken uitvoerders voor alle inspanningen in de afgelopen vier jaar. Ook is er tijdens deze bijeenkomst vooruitgekeken: hoe gaan we verder? Wat is er mogelijk met de opbrengsten van het project en op welke manier worden opbrengsten in de toekomst bestendigd?

 

Op het programma stonden onder andere paktijkervarigen uit Arnhem en Goes, een korte toelichting van TIER op het veroop van hun onderzoek en een presentatie over de opbrengsten door Oberon.