Onderzoek

Onderzoek

TIER

 

Top Institute for Evidence Based Research (TIER) voert tussen 2009 en 2013 een wetenschappelijke effectstudie uit naar de pilots onderwijstijdverlenging.

 

Hier zijn de volgende publicaties over verschenen:

 

 

 

Voor vragen over de effectstudie kunt u per e-mail contact opnemen met TIER. 

OTV-pilotscholen kunnen nog gebruik maken van het ADMINISTRATIEPORTAL 

Onderzoeksbevindingen

Wat kunnen we leren uit onderzoek over het inrichten van een verlengde schooldag en zomerscholen? Wat is belangrijk om rekening mee te houden bij het starten van een dergelijke onderwijsvoorziening? We hebben een aantal kenmerken van effectiviteit en succes op een rij gezet, die naar voren komen uit de onderzoeksliteratuur. Lees hieronder de uitgebreide notitie of de korte samenvatting.

 

jongen leest boek2

 

 

Inrichting en effecten van OTV in andere contexten (2009)

Tegelijk met de start van de OTV-pilots in 2009 heeft Pieter Appelhof van Oberon een verkenning uitgevoerd van de kennis en ervaring die eerder in binnen- en buitenland zijn opgedaan met vormen van onderwijstijdverlenging. Dit rapport biedt een overzicht van vormen van OTV in Nederland, de VS en Engeland (anno 2009). Aan het eind van het rapport zijn de belangrijkste gevolgtrekkingen uit een aantal evaluaties weergegeven, zowel met betrekking tot de effectiviteit van de verlengde onderwijstijd als tot de succesfactoren en knelpunten die zich voordoen bij de implementatie.

Lees de samenvatting van de literatuurstudie

Lees de volledige literatuurstudie

 

Effecten van onderwijstijdverlenging op sociale competenties (2012)

In september 2012 heeft Pieter Appelhof van Oberon een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van (vormen van) onderwijstijdverlenging op sociale competenties. Onderzoek dat hiernaar gedaan is, is hoofdzakelijk afkomstig uit de Verenigde Staten. In dit rapport zijn de uitkomsten weergegeven. Ook kunt u in dit rapport een aantal aanbevelingen vinden voor de inrichting van OTV-programma's in Nederland.

Lees de samenvatting van de literatuurstudie 

 

Variatie in schooltijden (2010)

Een internationale literatuurstudie van het ITS naar de effecten van verschillende invullingen van de schooldag, de schoolweek en het schooljaar. De onderzoekers G. Driessen, A. Claassen en F. Smit concluderen dat niet alleen substantieel meer tijd nodig is, maar ook voldoende samenhang met het reguliere onderwijsprogramma en hoog gekwalificeerde begeleiders zijn van belang en lijkt een meer individuele benadering effectiever.

Lees de literatuurstudie

 

The impact of the summer schools programme on pupils (Kerry Martin, Caroline Sharp & Palak Mehta, 2013)

Een Britse studie over de invloed van zomerscholen op disadvantaged leerlingen. De zomerscholen zijn bedoeld om de transitie van primary school naar secundary school positief te beinvloeden. Summerschool leerlingen blijken overwegend positief en behalen positieve scores op zelfvertrouwen, socialisatie en school readiness. Zij doen het beter dan leerlingen die geen zomerschool hebben gevolgd. Moeilijker is het om aziatische leerlingen te interesseren. Ook jongens zijn minder gemotiveerd.

Monitoring en evaluatie van onderwijstijdverlenging

 

Worden de doelen van het aanbieden van extra leertijd bereikt? In welke mate en op welke gebieden zijn de leerlingen vooruit gegaan? Het is van belang dat organisatoren, uitvoerders, deelnemers én subsidieverstrekkende instanties inzicht hebben in de opbrengsten van de extra leertijd. Het monitoren van de leeropbrengsten en het trekken van conclusies uit die gegevens (oftewel: het doorlopen van de cyclus van opbrengstgericht werken), verhoogt bovendien de kans op succes. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt namelijk dat er een positief verband bestaat tussen opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van hun leerlingen. 

 

De eerste, belangrijke stap daarbij is het stellen van heldere, meetbare doelen. Het proces eindigt met een zorgvuldige analyse van de opbrengsten en eventueel het doorvoeren van maatregelen om de eigen werkwijze te optimaliseren.

 

Informatie en tools voor het monitoren en evalueren van OTV: