ZomerschoolWat is een zomerschool?

Wat is een zomerschool?

De zomerschool: extra tijd voor taal en rekenen in de zomervakantie

 

Een zomerschool biedt gedurende één of meerdere weken in de zomervakantie extra onderwijstijd. Het belangrijkste doel van de zomerschool is voorkomen dat leerlingen in de loop van de zomervakantie achteruitgaan in prestatieniveau, waardoor ze het nieuwe schooljaar met een achterstand starten. Effectieve leertijd voor taal en rekenen vormt de kern van het zomerschoolcurriculum.

 

De zomerscholen hebben vaak nog een tweede doel: een nuttige invulling van de zomervakantie. Veel kinderen die in aanmerking komen voor deelname aan de zomerschool, komen in hun vakantie maar weinig buiten de eigen wijk. Ze brengen relatief veel tijd door in een omgeving die weinig stimulerend is voor hun ontwikkeling. Daarom wordt in de zomerschool naast de kernvakken ook aandacht besteed aan andere (meer belevingsgerichte) activiteiten, die educatief zijn en die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarbij horen bijvoorbeeld excursies en interactieve opdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van multimedia.

 

Zomerschool 2011_week 2_Laura de Haan_DSC_2673b

 

Ten derde kan de zomerschool een rol spelen bij de voorbereiding van leerlingen uit groep 8, die na de zomervakantie naar de brugklas gaan. Er is dan aandacht voor vragen als: hoe ga je om met een agenda, hoe leer je voor een proefwerk, hoe maak je contact met nieuwe klasgenoten? Soms geven vo-docenten gastlessen.

 

Zijn er in uw gemeente groepen leerlingen met taal- en rekenachterstanden die met het huidige beleid onvoldoende worden bereikt? Merken de scholen dat taal- en rekenachterstanden in de vakanties toenemen? Denk dan eens aan een zomerschool!

 

Op deze website vindt u meer achtergrondinformatie, aandachtspunten voor de organisatie van een zomerschool en mogelijke varianten en praktijkvoorbeelden van zomerscholen.